Piszki Lab

Analiza przypadku w języku przodków…

04.05.2021
by Piotr Pisz
0 comments

CloudStack – Kubernetes plugin

Większość rozwiązań typu IaaS (CloudStack, vSphere, OpenStack, Proxmox itd.), do tej pory skupionych na wirtualnych maszynach, bardzo intensywnie rozwija wsparcie dla konteneryzacji. Wiodącym standardem jest w tej chwili Kubernetes, wsparcie dla niego znajdziemy i w VMware vSphere (projekt Tanzu) jak … Continue reading